Κάπταιν Σταύρος - Φωτογκαλλερία

Captain Stavros - Facade

Captain Stavros - Studio

Captain Stavros - Balcony

Captain Stavros - Twin Bedroom

Captain Stavros - Unit Front Doors

Captain Stavros - Double Bed

Captain Stavros - Triple Room 3rd Bed

Captain Stavros - Decorative Flowers

Captain Stavros - Captain Stavros - Aerial View to Pollonia

Captain Stavros - Studio Kitchen

Captain Stavros - Room View

Captain Stavros - Bathroom

Captain Stavros - Vanity Mirror

Captain Stavros - Balcony View

Captain Stavros - Room View

Captain Stavros - Balcony

Captain Stavros - Decorative Pebbles

Captain Stavros - Decorative Statue

Captain Stavros - Aerial View Northwest

Captain Stavros - Aerial View Southeast